அகத்தியர் வைத்திய சாலை
திருவண்ணாமலை
கா. அசோக் குமார்
வைத்திய சிகாமணி